Dne 8. 6. 2004 se nám všem naskytla zvláštní příležitost - spatřit astronomický úkaz, který předtím určitě neviděl žádný dnes žijící člověk. Naposledy byl tento úkaz pozorován v roce 1882! Jedná se o jev nazývaný přechod Venuše před Sluncem. Naše škola se o tomto úkazu dozvěděla jednak z nabídky, která přišla po internetu, ale ještě předtím od předního českého astronoma RNDr. J. Grygara, CSc., který v únoru 2004 naši školu navštívil. Z nabídky jsme se poté dozvěděli, že je možné zapojit se do společného projektu nazvaného VenusTransit-2004, který je zaměřen na pozorování uvedeného jevu, co nejpřesnější zaznamenání klíčových okamžiků a odeslání získaných údajů ke zpracování do pařížského centra projektu VenusTransit-2004. Projekt zaujal několik studentů našeho gymnázia a ti se začali pod vedením Ing. B. Noska, profesora fyziky, zabývat jeho realizací.

Skupina studentů zabývající se pod vedením Ing. B. Noska realizací projektu Venus Transit 2004

Postupovali jsme následovně:
  1. Dostatečně jsme se seznámili s teoretickou podstatou jevu.
  2. Určili jsme co nejpřesněji zeměpisnou polohu místa, z něhož jsme prováděli pozorování.
  3. Vybrali jsme pozorovací metodu, která by byla k našemu pozorování nejvhodnější.
  4. Obstarali jsme technické prostředky k provedení pozorování (optika, optické sestavy, stativy apod.).
  5. Provedli jsme pozorování a výsledky odeslali ke zpracování.
V těchto stránách se Vám pokusím podat "reportáž", jak naše pozorování vypadalo. Odkazy nahoře jsou chronologicky seřazeny. Budete-li procházet jeden za druhým, projdete s námi celým pozorováním.
Získejte offline verzi!