Venus Transit 2004
[Česká jazyková verze:]
Webová prezentace astronomického pozorování přechodu Venuše přes Slunce provedeného žáky plaského gymnázia dne 8. června 2004
[Menu:]
[Úvod:]
-Co je to Venus transit 2004?
-Venus transit na naší škole
[Den přechodu:]
-Co se dělo na obloze
-Co se dělo na zemi
[Závěr:]
-Poslední slovo pozorovacího týmu

[Informace o škole]
[English language version:]
The web presentation of the astronomical observation of the Venus transit performed by students of Plasy grammar school on 8th June 2004
[Menu:]
[Introduction:]
-What is the Venus transit 2004?
-Venus transit at our school
[The day of the transit:]
-What was happening in the sky
-What was happening on the ground
[Conclusion:]
-The last word from the observers

[Information on the school]