Venus Transit 2004

Domů
Přechod Venuše
Jak lze Venuši pozorovat
Vzdálenost Země od Slunce
Je nám transit užitečný?
Příští příležitost
Jak jsme pozorovali

Venus Transit 2004

Česká verze
English version

Domů | Přechod Venuše | Jak lze Venuši pozorovat | Vzdálenost Země od Slunce | Je nám transit užitečný? | Příští příležitost | Jak jsme pozorovali

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, Brno